Идея Партнерс АД

Услуги > Обучение

Услуги
ИТ консултиране
Бизнес консултиране
Уеб дизайн и SEO
Софтуер
Обучение
Новини
От 23.03.2018

ИДЕЯ Солюшънс ЕООД става

100% дъщерно дружество на

ИДЕЯ Партнерс ЕАД

повече инормация >>

Обучение

Нашата компания предлага обучение в следните насоки:

Специализираните курсове, които предлагаме, са насочени към мениджъри и ръководни кадри и към ИТ експерти и специалисти от частния и публичния сектор.