Идея Партнерс АД

Партньори

Партньори
Новини
От 23.03.2018

ИДЕЯ Солюшънс ЕООД става

100% дъщерно дружество на

ИДЕЯ Партнерс ЕАД

повече инормация >>

Партньори

IDEA Graphic

ИДЕЯ График ООД

 

 

 

BAS

Институт по Математика и Информатика към Българската академия на науките

 

 

 

MIV Consult

МИВ Консулт ЕООД

 

 

 

MIV Consult

БГ Печат