Идея Енерджи АД

За нас > Новини

За нас
Екип
Новини
Контакт

От 15.02.2011 Офисът на ИДЕЯ Енерджи АД има нов адрес

От 15.02.2011 г. ИДЕЯ Енерджи АД се премести в нов офис с адрес:

София 1233, България
ул. Кавала 8
Офис 1