Идея Партнерс АД

За нас > Новини

За нас
Екип
Новини
Контакт

От 23.03.2018 ИДЕЯ Солюшънс ЕООД става 100% дъщерно дружество на ИДЕЯ Партнерс ЕАД

От 23.03.2018 ИДЕЯ Солюшънс ЕООД функционира като дъщерно дружество на ИДЕЯ Партнерс ЕАД. Придобиването на 100% от дяловете на ИДЕЯ Солюшънс ЕООД ще открие възожности за разтеж, като фирмата служи като ИТ звено на холдинга ИДЕЯ Партнерс ЕАД.


От 15.02.2018 г. Офисът на ИДЕЯ Партнерс АД има нов адрес

От 15.02.2018 г. ИДЕЯ Партнерс АД се премести в нов офис с адрес:

София 1233, България
ул. Кавала 8
Офис 1