Идея Партнерс АД

За нас

За нас
Екип
Новини
Контакт
Новини
От 23.03.2018

ИДЕЯ Солюшънс ЕООД става

100% дъщерно дружество на

ИДЕЯ Партнерс ЕАД

повече инормация >>

За нас

ИДЕЯ Партнерс АД е дружество, специализирано в областите:


Успешните решения на всяко от направленията на фирмата са базирани на нартупан дългогодишен опит и екипи от висококвалифицирани специалисти.


ИДЕЯ Партнерс АД работи съвместно с ИДЕЯ График ООД в областта на дизайн, реклама, печат, предпечат и разпространение на рекламни материали. Повече информация по отношение на рекламната дейност можете да получите тук: